Vápenopísek - formáty a rozměry

Společnost VAPIS stavební hmoty s.r.o. a její mateřská společnost Baustoffwerke Dresden nabízejí celou řadu formátů pro ruční ukládání i pro zdění pomocí mechanizace. Vápenopískové zdící systémy obsahují vedle formátů pro zhotovení zdiva dle ČSN EN 1996/NA také doplňkové díly systémů stejně jako nesystémové produkty.

Naše formáty

Portfolio našich produktů sahá od tradičních maloformátových cihel určených k ručnímu uložení po bloky se systémy pero-drážka pro zhotovení nosných a nenosných stěn. Obzvláště hospodárné jsou bloky pro ruční zdění a velkoformátové bloky na tenkovrstvou maltu, které jsou ukládány pomocí mechanizace, tzv. minijeřábů.

Spolu se širokou nabídkou servisních služeb v přípravě stavby, logistice a provázení stavby v jejím průběhu tak podporujeme naše zákazníky v hospodárné a zdárné realizaci jejich projektu.

Grafik - KS-Bauplatte.

Příčkovky: ke zhotovení vnitřních dělících nenosných zdí.

Grafik - Heidelberger Kalksandstein: Echt. Stark. Grün. Heidelberger Kalksandstein: Echt. Stark. Grün

VAPIS QUADRO: pro racionální strojní zdění na stavebnicovém principu.

Grafik - Referenzobjekte aus Kalksandstein. Referenzobjekte aus Kalksandstein

Systémové doplňkové prvky pro výškové vyrovnávní stavby.

Grafik - Kalksandsteine: Unsere Produkte. Kalksandsteine: Unsere Produkte

Maloformátové cihly: hladké strany, normální malta, ruční ukládání.

Grafik - KS-U-Schalen.

Věncovky VAPIS: řešení pro věnec nebo pro delší překlad zhotovený staveništně

Grafik - Leistungserklärung.

Prohlášení o vlastnostech: podrobné údaje k výrobci, účelu použití, dozorujícímu orgánu a vlastnostem našich produktů

Grafik -KS-Plansteine.

Bloky na tenkovrstvou maltu a ruční zdění: bloky pro obzvlášť vysokou přesnost.

Grafik - KS-Quadro E.

VAPIS QUADRO E: s průběžnými vertikáními kanálky pro instalace uvnitř zdiva

Grafik - KS-Stürze.

Překlady VAPIS: předhotovené prvky k překrytí otvorů a prostupů.

Grafik - KS-Sichtmauerwerk.

Pohledové zdivo: Ty správné vápenopískové prvky pro venek i vnitřek.

Grafik - KS-Geräte & Zubehör.

Nástroje a příslušenství: užiteční pomocníci k systémům VAPIS

 
Kontaktujte našeho obchodniho zastupce.
 
Downloadcentrum.