VAPIS QUADRO

VAPIS QUADRO je vápenopískový velkoformátový zdící systém určený k hospodárnému zhotovení zdiva. Charakteristické jsou pro něj výrazně rychlejší průběh práce a výhody exaktně rovného zdiva.
Systém sestává z několika rozměrově na sebe navazujících formátů bloků a umožňuje tak zjemnění zdícího modulu na libovolný rozměr v rastru 12,5 cm, a to jak délkově, tak i výškově. Zpracování zdiva probíhá pomocí ukládacího mechanismu – minijeřábu – v tenkovrstvém maltovém loži. Dosažení optimálních výsledků zdění je možné již v technice „zdění jedním mužem“: směrná pracnost zdění u nečlenitého zdiva činí 0,25 h/m², nebo chcete-li 4 m2 za hodinu zdění.
Velkým positivem je rovněž možnost optimalizace zdiva za účelem zrychlení průběhu zdění již ve fázi přípravy projektové dokumentace a dále naše podpora stavbě pomocí kladečských plánů - spárořezů – na každou jednu zeď, kterou po dohodě vypracováváme na základě schválené projektové dokumentace a průběžné komunikace s projektantem a stavbou. Průběžné změny plánů je možné realizovat bez problémů.
Systém VAPIS QUADRO je koncipován především pro zdění větších investičních celků, technicky je samozřejmě možné použít jej i u menších staveb, je však nutné ekonomické zvážení a porovnání jeho nákladů a efektů ve srovnání se systémem ručního zdění, které může u menších staveb (především u staveb individuální rodinné výstavby) hovořit v prospěch ručního zdění.

Základní a doplňkové bloky: 
VAPIS QUADRO.
Vyrovnávací bloky:

Výšky vyrovnávacích bloků (obr. vpravo) ve všech tloušťkách [mm]: 50 / 70 / 100 / 123;
                                                               v tloušťkách 175 a 240 mm i 175 a 373 mm.
Výška IZO-bloků (na obr. vlevo) ve všech tloušťkách 113 mm.

Kimmsteine + IZO - CZ.