Maloformátové cihly

 Maloformátové cihly jsou vápenopískové prvky se všemi hladkými stranami, které jsou zděny ručním ukládáním. Zpracování zdiva probíhá jejich ukládáním do normální malty s výškou hotového maltového lože ca. 12 mm. Stejně tak se zamaltovávají i svislé styčné spáry, přičemž jejich šířka činí ca. 10 mm.
 Tyto „bílé cihly“ jsou k dispozici v různých kvalitách – pro vnější pohledové zdivo, pro vnitřní pohledové zdivo nebo jako podomítkové s nutností následného omítnutí. Je možné použít je v jakémkoliv druhu zdiva, oblíbené jsou především v režném pohledovém zdivu jako architektonicky záměrně neomítnuté. 

Maloformátové cihly.
Kontaktujte svého stavebního poradce.
 
Kontaktujte svého obchodního zástupce.