Vápenopískové pohledové zdivo

Ve venkovním pohledovém (režném) zdivu se používají vápenopískové cihly venkovní – tzv. „Verblender“, označení Vb. Jsou mrazuvzdorné, jsou zkoušené na 50 cyklů mráz-teplo. Mohou tak být použity v jakémkoliv pohledovém venkovním zdivu, které je vystavené povětrnostním vlivům.
Pohledové cihly VAPIS by měly mít v každém případě jednu čistou čelní stranu ohraničenou ostrými hranami. Současně by neměly obsahovat žádné příměsi či látky, které by mohly později způsobit vylučování vápna, tvorbu kavern, výkvětů čí zbarvení, které by mohly negativně ovlivnit vzezření pohledového zdiva. 
Pro režné zdivo v interiéru resp. ve zdivu, na které nejsou kladeny tak vysoké optiké požadavky, se pak používají pohledové cihly vnitřní - tzv. „Industriesicht“, označení Is. Vyznačují se stejnou kvalitou jako venkovní cihly, nemají však mrazuvzdornost a proto se nesmí používat v nechráněném zdivu mimo interiér.

Maloformátové cihly.

Ke stažení

Kontaktujte svého stavebního poradce.
 
Kontaktujte svého obchodního zástupce.