VAPIS vyrovnávací a IZO bloky

Vyrovnávací bloky VAPIS se používají jako systémové doplňkové prvky pro výškové vyrovnání stavby, a to v patní vrstvě zdi, kde slouží navíc i ke zhotovení ideálně rovné patní vrstvy zdiva pro další přesně zdění. Mohou být použity i v koruně stěny, anebo v obou místech současně.
U systémů VAPIS QUADRO se používají i uložené na výšku pro případné délkové vyrovnání stěn.
Izolační bloky VAPIS IZO jsou tepelně-technicky optimalizované vápenopískové prvky, které se vyrábějí dle všeobecně platného stavebně technického osvědčení (Zulassung) při použití přirozené lehčené příměsi.
Jsou nabízeny jako plný blok s třídou pevnosti 20 a výpočtovou hodnotou součinitele tepelné vodivosti λ ≤ 0,33 W/(m∙K).
IZO bloky se používají na místech možných geometricky podmíněných tepelných mostů jako např. patní vrstva zdiva vnějších i vnitřních stěn nad základovými deskami či nevyhřívanými sklepními prostory.

Vyrovnávací bloky:

Výšky vyrovnávacích bloků (obr. vpravo) ve všech tloušťkách [mm]: 50 / 70 / 100 / 123;
                                                               v tloušťkách 175 a 240 mm i 175 a 373 mm.
Výška IZO-bloků (na obr. vlevo) ve všech tloušťkách 113 mm.

KS-Kimmsteine & KS-ISO Kimmsteine.

Ke stažení

Kontaktujte svého stavebního poradce.
 
Kontaktujte svého obchodního zástupce.